Del preàmbul del tractat del Conveni Europeu del Paisatge:
· Qualitat de vida: El Conveni aborda la qüestió del paisatge destacant-ne, en primer lloc, la utilitat social: “El paisatge és, primer de tot, un element important de la qualitat de vida de les poblacions a tot arreu: en els medis urbans i rurals, a les zones degradades i a les de gran qualitat, en els espais de reconeguda bellesa excepcional i en els més quotidians”.
· Identitat: El paisatge contribueix a “la formació de les cultures locals i és un component fonamental del patrimoni natural i cultural europeu”, i també “al benestar dels éssers humans i a la consolidació de la identitat”.
· Recurs econòmic d’interès general: El paisatge té un paper destacat d’”interès general en els camps cultural, ecològic, mediambiental i social”, i constitueix “un
recurs favorable per a l’activitat econòmica, i la seva protecció, gestió i ordenació poden contribuir a crear llocs de feina”.

La Generalitat aprova “El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables

Afegim un estudi jurídic com poden actuar els ens locals davant la massificació eòlica.

 

Quan gaudeixes d’un usdefruit no pots liquidar la propietat. Ës a dir, no la pots anorrear ni la pots convertir en líquid, en diners, en Valor, en abstracció. Ës per aixó que la doctrina de l’usdefruit va a favor de la realitat, de les coses  -amb tots els seus matisos, la seva complexitat, els seu desordre. I la propietat doncs? La doctrina de l’usdefruit no admet la propietat? Doncs no. No en el sentit malauradament cada dia més habitual de “l’això és meu i en puc fer el que vulgui” No. Ni de l’arbre ni de la terra ni del país ni de la llengua ni del meu cos ni de la meva intel·ligència no en puc fer el que vulgui. I això tant s’aplica als individus com a les societats, als polítics com als seus partits. (Narcís Comadira Usdefruit  Editorial Empúries gener 1995)

 


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *