Petit miracle

A Cervià, el batall de la campana que toca les hores, miraculosament va sonar uns pocs dies aquest mes de novembre, cap a migdia, el dia 15 va començar a tocar les hores, ens anunciava que el temps passa, et Saber més…