Estem al segle XXI i hauríem de ser capaços d’aprendre del passat i superar els esquemes econòmics purament extractivistes, que empobreixen els territoris i la seva gent. Avui dia no es pot entendre, ni acceptar, que l’energia necessària per al proveïment dels serveis que la societat demana per fruir d’una vida digna sigui subministrada, únicament i exclusiva, per empreses dels oligopolis o empreses amb finalitats únicament financeres. Fer-ho així suposa l’empobriment dels sectors afectats i l’enriquiment d’una minoria.

 

La Diputació de Barcelona celebra el 40è aniversari de la creació del Servei del Medi Ambient, el primer servei públic de medi ambient del país. Aquest segon vídeo de celebració està dedicat a explicar els reptes de futur de l’Àrea d’Acció Climàtica en l’àmbit de la transició energètica, un camí que passa per la promoció de les energies renovables, l’eficiència energètica, l’autoconsum i l’estalvi de costos en els municipis. I per la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Perquè el planeta s’ho mereix, i nosaltres també. (Quina ironia)

https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/-/la-transicio-energetica

Per arribar aquí la Generalitat i el Parlament:

L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, per tal d’assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, fer front a la vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i eficient en l’ús dels recursos.

La Llei 16/2017, de l’1 d’agost, va recollir els criteris del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. En concret, va establir com a objectius reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en un 40% l’any 2030, en un 65% el 2040 i en un 100% el 2050 i, entre les seves finalitats específiques, va incloure al seu article 2.2 la de contribuir a la transició cap a una societat on el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, amb un sistema energètic descentralitzat i amb energies cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, amb l’objectiu d’aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears l’any 2050.

Els objectius numèrics indicats van ser declarats inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de juny. (Com és costum a Espanya)

Visor implantació centrals eòliques amb 30 molins, 3 projectes per si en falla algun, i 6 parcs solars al voltant de casa, de la Llena fins a les Besses i als Plans.

https://agportal.dtes.gencat.cat/portal/apps/webappviewer/index.html?id=477dd8f0e9b7456da8384c09c7826472

Fins aquí flors i violes, qui estigui interessat a veure una mica de llum davant de tantes paraules, dades i reglaments, aquest enllaç aporta una visió diferent.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/cara-oculta-energias-renovables/5707832/

JM Rué


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *