Enel Green Power, ha reprès el projecte, amb nova ubicació, de la central eòlica La Comella.

Persona peticionària: PARQUE EÓLICO MUNIESA, S.L.

amb domicili social C/. Ribera del Loira 60, 28.042 Madrid.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental del projecte del parc eòlic anomenat PE La Comella, de 48,8 MW, sobre terreny en sòl no urbanitzable, i la seva infraestructura d’evacuació, als termes municipals de Cervià de les Garrigues, l’Albi i la Pobla de Cérvoles, a la comarca de les Garrigues (Lleida) (exp. FUE-2021-02180773).

Descripció de les instal·lacions:
a. Característiques principals de la instal·lació de generació anomenada PE La Comella:
– Parc eòlic: consta de 8 aerogeneradors de 6,1 MW de potència unitària, amb una potència total instal·lada de 48,8 MW.

Els aerogeneradors tenen 3 pales amb un diàmetre de 170 metres de longitud i una alçada de boixa de 115 metres, i les seves línies soterrades d’interconnexió a 33 kV.
Termes municipals afectats: Cervià de les Garrigues, l’Albi i la Pobla de Cérvoles, a la comarca de les Garrigues (Lleida).


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *