CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE:
ENFOCAMENT, CONCEPTES, OBJECTIUS I LÍNIES D’ACCIÓ

El Conveni Europeu del Paisatge el que assumeix plenament el sentit territorial de la qüestió paisatgística, és a dir, la idea innovadora des del punt de vista científic, jurídic i polític, que tot territori és paisatge, que cada lloc es manifesta en l’especificitat del seu paisatge, independentment de la seva qualitat i de l’afecte social que mereixi.

Paisatge és, segons el Conveni, «qualsevol part del territori, tal com la percep la
població, el caràcter de la qual és el resultat de l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans» (traducció de l’Instrument de ratificació del Conveni Europeu del Paisatge, (BOE de 5 de febrer de 2008). Es tracta d’una definició basada en preocupacions ambientals i culturals, amb una motivació eminentment social i fonamentada en tres nocions essencials: territori, percepció i caràcter.
Els fonaments del Conveni d’acord amb la concepció territorial del paisatge i del seu compromís amb la protecció, la gestió i l’ordenació dels valors del paisatge a tot el territori, es poden sintetitzar en els següents, a partir del que exposa el preàmbul del tractat:
· Qualitat de vida: El Conveni aborda la qüestió del paisatge destacant-ne, en primer lloc, la utilitat social: “El paisatge és, primer de tot, un element important de la qualitat de vida de les poblacions a tot arreu: en els medis urbans i rurals, a les zones degradades i a les de gran qualitat, en els espais de reconeguda bellesa excepcional i en els més quotidians”.
· Identitat: El paisatge contribueix a “la formació de les cultures locals i és un component fonamental del patrimoni natural i cultural europeu”, i també “al benestar dels éssers humans i a la consolidació de la identitat”.
· Recurs econòmic d’interès general: El paisatge té un paper destacat d’”interès general en els camps cultural, ecològic, mediambiental i social”, i constitueix “un
recurs favorable per a l’activitat econòmica, i la seva protecció, gestió i ordenació poden contribuir a crear llocs de feina”.


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *