Obres de pavimentació al carrer Albi

22 de juliol del 2020 han començat les obres de pavimentació del carrer Albi, amb un pressupost de 80.000 € finançats per una subvenció obtinguda per l’ajuntament, amb una durada de quinze dies d’afectació. Consistiran amb la creació d’una plataforma única de banda a banda, l’eliminació física de les voreres, inexistents en alguns trams, amb un pendent al mig per facilitar el desguàs de la pluja, acabat amb l’asfaltat clàssic de color negre. Posteriorment es delimitaran els espais d’aparcament mitjançant pals, per facilitar el trànsit de persones a banda i banda del carrer.

23 de juliol 

Continuen els treballs amb les màquines, del fresat de la capa de quitrà, avui enllestiràn tot el carrer, les comprovacions tècniques continuen, i demà 24 de juliol està previst aplicar una primera capa de quitrà.

Treballs de fresat

 

24 de juliol
3r dia de les obres, a dos quarts de nou a la plaça el moviment de màquines i operaris, iniciava la tasca encomanada per avui.

Del camió del quitrà ha fluït la seva càrrega negra i el carrer anava canviant de color, la següent màquina agafava el relleu i la tercera la piconadora deixava la superfície ben anivellada.

A migdia l’aturada i descans, i a mitja tarda la feina del dia enllestida de punta a punta de carrer, les portes de les entrades convenientment protegides amb plàstics i cartons per si un cas.

27 de juliol

4t dia de les obres al carrer Albi.
Avui les feines fetes són les de preparació de les arquetes de registre dels serveis,

les reixes del desguàs i

les instruccions marcades a terra pel topògraf.

28 de juliol

5è dia d’obres, continuen els treballs de preparació del carrer, avui a les voreres, preparació per l’asfaltat. 32 graus de temperatura a les quatre de la tarda.

Les instruccions en un altre color.

29 de juliol

6è dia de les obres, continuen els treballs de preparació del carrer, avui a les voreres,  arquetes i reixes del desguàs. 34 graus de temperatura a les tres de la tarda.

30 de juliol

7è dia de les obres, al carrer de l’Albi la màquina prepara els nivells obrint el canal per rebre els 2 pendents. 36 graus a les 15 h

Avui s’ha asfaltat la pista cap a les Besses a la sortida del poble.

31 de juliol

8è dia d’obres. Continuen els treballs amb una nova capa d’asfaltat fins arribar a la definitiva.

Treballs de comprovació dels nivells. 38 graus a les 13 h

Comprovació veïnal de l’estat de les obres.

3 d’agost

9è dia de les obres. Treballs als registres, tapes de claveguera i retocs, 29 graus a les 17 h.

4 d’agost

10è dia de les obres. Treballs a les voreres, anivellacions i canvis , 29 graus a les 17,30 h.

5 d’agost

11è dia de les obres. Treballs a les voreres, anivellacions i canvis, 32 graus a les 17,30 h.

6 d’agost

12è dia de les obres. Treballs a les voreres, anivellacions i canvis, 33,6 graus a les 13,30 h.

7 d’agost

13è dia de les obres. Treballs a les voreres, anivellacions i canvis, 37,4 graus a les 15,30 h.

10 d’agost

14è dia de les obres. Petits treballs d’acabament, les plantes han tornat a pendre el carrer.

11 i 12 d’agost  14è i 15è dia de les obres. Cap activitat dels treballs a peu de carrer, el personal ha desaparegut, el carrer continua tallat al transit. 28,1 graus a les 11,30 h i 23 dies de sequera.

19 d’agost 22è dia de les obres. Avui ha començat la senyalització amb pintura dels vorals, el topògraf va marcar les amplades. 34,5 graus a les 14,30 h

20 i 21 d’agost. Continuen les feines de pintura dels vorals. 35,3 graus a les 15 h i 32 dies de sequera

03 de setembre. Avui s’ha obert al transit sense restriccions el carrer de l’Albi.


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *