HERBARI GARRIGUENC

En els següents documents pot consultar-se totes les dades de l’herbari:

Herbari part 1  ||  Herbari part 2  ||  Herbari part 3

 

 

Treball de camp dut a terme per Cecília Queralt, la major part durant la primavera-estiu del 2019.

 

Arbres singulars al nostre terme

Noguera centenària

Juglans regia L.

Català: noguer, noguera, nouera

Família: Juglandàcies

Arbre caducifoli de 10-30 m

Situació: L’Hospitalet, propietari Josep M. Rubió ca l’Anyet.

Enmig d’un bancal d’oliveres, el propietari li calcula uns cent anys d’edat

 

 

 

Salix babylonica L.

Català: desmai

Família: Salicàcies

Arbre caducifoli de 10-15 m

Situació: Al camí del molí de cal Frare

2,24 m de circumferència, 9 m capçada, 12 m alçada.

 

 

 

Quercus ilex L. Subsp. Ilex

Català: Alzina, alzina, Aglaner

Família: Fagàcies

Arbre perennifoli

Situació: Al camí dels Marquesos a la vall del Benefici

al costat de la cabana de cal Bossut construïda l’any 1948

2 braços, 2,10 m de circumferència el braç més ample, 15 m de capçada

10 m alçada